Aktuality

Pro rok 2019 zůstávají členské příspěvky ve stávající výši 500Kč/rok (+300Kč za brigády).
Příspěvky plaťte prosím na účet TK Habartov:
č.účtu: 811 384 319 / 0800
variabilní symbol:vaše číslo telefonu
zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení
Součástí povinností člena je přispět i brigádnickou činností na úpravě kurtů a okolí, 
sekání trávy, úklid klubovny a sociálek apod.. 
Je požadavek na každého člena odpracovat min. 6 hodin za sezónu.
Přidělení práce a evidenci odpracovaných hodin povede na kurtech p. Hajšman Petr, tel.: 604 266 917
Kdo tyto hodiny neodpracuje, zaplatí mimořádný členský příspěvek ve výši 300,-Kč do 31. 8. 
Kdo již nyní usoudí, že tyto hodiny neodpracuje, může zaplatit jednorázově obě částky dohromady, tj. 800Kč.

Výjimečně je možné zaplatit členské příspěvky hotově na kurtech u pana Hajšmana P.

Zveme vás na tradiční podzimní tenisový turnaj mixů s grilovačkou a posezením s tenisovými příznivci a přáteli. Přihlášky Martin 604 920 528 nebo Petr 604 266 917. Startovné 200Kč.

Pro rok 2018 zůstávají členské příspěvky ve stávající výši 500Kč/rok (+300Kč za brigády).

Příspěvky plaťte prosím na účet TK Habartov:
č.účtu: 811 384 319 / 0800
variabilní symbol: vaše číslo telefonu
zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení

Součástí povinností člena je přispět i brigádnickou činností na úpravě kurtů a okolí, sekání trávy, úklid klubovny a sociálek apod.. Je požadavek na každého člena odpracovat min. 6 hodin za sezónu.
Přidělení práce a evidenci odpracovaných hodin povede na kurtech p. Hajšman Petr, tel.: 604 266 917
Kdo tyto hodiny neodpracuje, zaplatí mimořádný členský příspěvek ve výši 300,-Kč do 31. 8. 2018. Kdo již nyní usoudí, že tyto hodiny neodpracuje, může zaplatit jednorázově obě částky dohromady, tj. 800Kč.

Výjimečně je možné zaplatit členské příspěvky hotově na kurtech u pana Hajšmana P.

Vážení členové TK Habartov. Zvu vás na Členskou schůzi dne 1. 3. 2018 od 17,00 hodin v klubovně TK.

Program:

1) Zpráva o činnosti za r. 2017

2) Zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise za r.2017

3) Návrh plánu činnosti, návrh rozpočtu na r.2018

4) Diskuse, usnesení, závěr

M. Müller, předseda TK