Uncategorized

Členská schůze se odkládá

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob s použitím zákona č.191/2020 §18-22 se svolaná členská schůze TK Habartov z.s. na den 30.10.2020 odkládá.

Dle uvedeného zákona bude svolána v náhradním termínu do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.

M. Müler, předseda TK

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

V souladu se stanovami Tenisového klubu Habartov z.s. Vás tímto zvu na členskou schůzi, která se koná 30.října 2020 od 17,00hodin v klubovně TK Habartov. Vzhledem k nařízení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přijatým opatřením, je možné, že tento termín bude přesunut. O konání schůze budou členové ještě den před tímto termínem informováni SMS.

Program:

  • Volba zapisovatele a návrhové komise.
  • Zpráva o činnosti v r. 2020
  • Zpráva o hospodaření v r. 2020
  • Ukončení volebního období stávajícího výboru a kontrolní komise a volba nového výboru a kontrolní komise.
  • Různé
  • Závěr
Miroslav Müller, předseda TK

Tenisový klub Habartov, z.s.

Koukolova 352

357 09 Habartov

IČO 265 65 668

Mobil:   +420 724 111 129

 

Členské příspěvky pro rok 2020 ve výši 800Kč

Pro rok 2020 zůstávají členské příspěvky ve stávající výši 500Kč+300Kč (za brigády) = celkem příspěvek k zaplacení 800Kč.
Příspěvky plaťte prosím na účet TK Habartov:
č.účtu: 811 384 319 / 0800
variabilní symbol:vaše číslo telefonu
zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení
Součástí povinností člena je přispět i brigádnickou činností na úpravě kurtů a okolí, 
sekání trávy, úklid klubovny a sociálek apod. 
Je požadavek na každého člena odpracovat min. 6 hodin za sezónu.
Přidělení práce a evidenci odpracovaných hodin povede na kurtech p. Hajšman Petr, tel.: 604 266 917
Kdo tyto hodiny odpracuje, bude mu k 31. 12. 2020 vráceno na účet, ze kterého platil příspěvky 300,-Kč 

Výjimečně je možné zaplatit členské příspěvky hotově na kurtech u pana Hajšmana P.