Uncategorized

Členské příspěvky pro rok 2020 ve výši 800Kč

Pro rok 2020 zůstávají členské příspěvky ve stávající výši 500Kč+300Kč (za brigády) = celkem příspěvek k zaplacení 800Kč.
Příspěvky plaťte prosím na účet TK Habartov:
č.účtu: 811 384 319 / 0800
variabilní symbol:vaše číslo telefonu
zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení
Součástí povinností člena je přispět i brigádnickou činností na úpravě kurtů a okolí, 
sekání trávy, úklid klubovny a sociálek apod. 
Je požadavek na každého člena odpracovat min. 6 hodin za sezónu.
Přidělení práce a evidenci odpracovaných hodin povede na kurtech p. Hajšman Petr, tel.: 604 266 917
Kdo tyto hodiny odpracuje, bude mu k 31. 12. 2020 vráceno na účet, ze kterého platil příspěvky 300,-Kč 

Výjimečně je možné zaplatit členské příspěvky hotově na kurtech u pana Hajšmana P.

Členské příspěvky na rok 2019

Pro rok 2019 zůstávají členské příspěvky ve stávající výši 500Kč/rok (+300Kč za brigády).
Příspěvky plaťte prosím na účet TK Habartov:
č.účtu: 811 384 319 / 0800
variabilní symbol:vaše číslo telefonu
zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení
Součástí povinností člena je přispět i brigádnickou činností na úpravě kurtů a okolí, 
sekání trávy, úklid klubovny a sociálek apod.. 
Je požadavek na každého člena odpracovat min. 6 hodin za sezónu.
Přidělení práce a evidenci odpracovaných hodin povede na kurtech p. Hajšman Petr, tel.: 604 266 917
Kdo tyto hodiny neodpracuje, zaplatí mimořádný členský příspěvek ve výši 300,-Kč do 31. 8. 
Kdo již nyní usoudí, že tyto hodiny neodpracuje, může zaplatit jednorázově obě částky dohromady, tj. 800Kč.

Výjimečně je možné zaplatit členské příspěvky hotově na kurtech u pana Hajšmana P.