Uncategorized

Členské příspěvky na rok 2018 zaplaťte prosím do 30. 4. 2018

Pro rok 2018 zůstávají členské příspěvky ve stávající výši 500Kč/rok (+300Kč za brigády).

Příspěvky plaťte prosím na účet TK Habartov:
č.účtu: 811 384 319 / 0800
variabilní symbol: vaše číslo telefonu
zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení

Součástí povinností člena je přispět i brigádnickou činností na úpravě kurtů a okolí, sekání trávy, úklid klubovny a sociálek apod.. Je požadavek na každého člena odpracovat min. 6 hodin za sezónu.
Přidělení práce a evidenci odpracovaných hodin povede na kurtech p. Hajšman Petr, tel.: 604 266 917
Kdo tyto hodiny neodpracuje, zaplatí mimořádný členský příspěvek ve výši 300,-Kč do 31. 8. 2018. Kdo již nyní usoudí, že tyto hodiny neodpracuje, může zaplatit jednorázově obě částky dohromady, tj. 800Kč.

Výjimečně je možné zaplatit členské příspěvky hotově na kurtech u pana Hajšmana P.

Brigádnické hodiny – uzávěrka do 31. 10. 2017

Vážení členové,
koncepce členských příspěvků pro rok 2017 byla 500Kč za členství plus 300Kč za neodpracované brigádnické hodiny.
Člen TK Habartov, který počítal s tím, že během sezóny odpracuje požadovaných 6 hodin, zaplatil pouze členský poplatek.
Uzávěrka možnosti odpracování brigádnických hodin končí 31. 10. 2017! Po tomto datu ti, kteří brigádnické hodiny neodpracovali,
jsou povinni uhradit 300Kč na účet TK Habartov (je na úvodní stránce) s uvedením svého jména v bankovním převodu anebo hotově v klubovně TK Habartov,
je možné i uvedenou částku vhodit do schránky na pronájem kurtů v obálce s uvedením jména a poznámky „za brigádnické hodiny“.
Pokud tak neučiní, budou mít členský příspěvek na příští rok dvojnásobný.

Evidenci brigádnických hodin vede pan Petr Hajšman, tel: 604 266 917