Aktuality

Pro rok 2021 zůstávají členské příspěvky ve stávající výši 800Kč.
Příspěvky plaťte prosím na účet TK Habartov:
č.účtu: 811 384 319 / 0800
variabilní symbol:vaše číslo telefonu
zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení

Po zaplacení členských příspěvků si můžete vytvářet rezervace v systému. Mějte prosím na paměti, že rezervace je možné provádět pouze jednorázově předem pro nečleny a maximálně na měsíc dopředu pro členy TK Habartov (členem je hráč, který pro tento rok má zaplaceny členské příspěvky). Jiné rezervace budou smazány!

Venkovní sportoviště jsou pro veřejnost otevřená. Sportovat lze pouze na sportovištích, která se nachází na území okresu, ve kterém bydlíte. Pokud splňujete tyto podmínky, je možné si jít zahrát 🙂

Rezervační systém je možné využívat pouze na týden dopředu. jiné rezervace budou smazány.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob s použitím zákona č.191/2020 §18-22 se svolaná členská schůze TK Habartov z.s. na den 30.10.2020 odkládá.

Dle uvedeného zákona bude svolána v náhradním termínu do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.

M. Müler, předseda TK

Pozvánka na členskou schůzi

V souladu se stanovami Tenisového klubu Habartov z.s. Vás tímto zvu na členskou schůzi, která se koná 30.října 2020 od 17,00hodin v klubovně TK Habartov. Vzhledem k nařízení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přijatým opatřením, je možné, že tento termín bude přesunut. O konání schůze budou členové ještě den před tímto termínem informováni SMS.

Program:

  • Volba zapisovatele a návrhové komise.
  • Zpráva o činnosti v r. 2020
  • Zpráva o hospodaření v r. 2020
  • Ukončení volebního období stávajícího výboru a kontrolní komise a volba nového výboru a kontrolní komise.
  • Různé
  • Závěr
Miroslav Müller, předseda TK

Tenisový klub Habartov, z.s.

Koukolova 352

357 09 Habartov

IČO 265 65 668

Mobil:   +420 724 111 129