O klubu

Tenisový klub byl Habartově založen 12. 3.2009. Parta přátel a tenisových nadšenců se rozhodla, že si vybuduje vlastní tenisový kurt. Místo na své zahradě poskytnul pan Alexandr Jorda, dlouholetý trenér a milovník tenisu.

Zanedlouho se kurt začal plnit novými hráči, a to jak dospělými, tak hlavně dětmi. Tenisová školička se rozrostla až na 30 trénujících dětí a kapacita kurtu přestávala stačit.

TK Habartov tedy inicioval s Městem Habartov záměr vybudovat víceúčelové hřiště v areálu Praktické školy, které bylo úspěšně dokončeno na konci roku 2014 díky dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celkové výdaje na projekt činily něco málo přes devět miliónů korun. Dotace poskytnutá z ROP SZ činila téměř osm miliónů korun. Rozdíl zbývajících výdajů financovalo Město Habartov z vlastních zdrojů.

Před zahájením přestavby byl areál praktické školy zcela nevyužitý. Během přestavby se udělaly venkovní úpravy stávajícího sportoviště v areálu praktické školy, odvodnil se celý areál víceúčelového hřiště, upravila se plynovodní přípojka, vystavěla se dvě oplocená venkovní hřiště s umělým povrchem, vybudovalo se nové parkoviště, zrekonstruovalo se vnitřní zázemí budovy a nakoupilo se sportovní vybavení.

V současné době je TK Habartov jediným nájemcem a zájem veřejnosti o bílý sport stále roste. V roce 2016 měl TK již 38 členů a počet dětí, zapojených v tomto roce do tréninku, byl okolo dvaceti. TK pořádá během sezóny řadu turnajů, rozvíjí se spolupráce a účast dětí na ostatních turnajích v regionu, dále s Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska http://www.krdmk.com/ , s Českým tenisovým svazem http://www.cztenis.cz/ jehož je TK členem.

Ekonomika provozu TK Habartov je částečně financována z příspěvků členů, velký dík patří sponzorům ept connector s.r.o.; Vodohospodářské služby, ale největší poděkování patří Městu Habartov, bez jejichž ročního příspěvku na provoz i darů na pořádání jednotlivých turnajů by Tenisový klub nemohl existovat.
Přejme Městu Habartov a bílému sportu světlou budoucnost a stálou podporu ze strany Města i sponzorů. Rovněž všem dětem, které o tento sport projeví zájem, se dostane tréninkové podpory a možnost účasti na turnajích a přejeme jim tedy jen trpělivost a píli k dosažení tenisových úspěchů.